maritide

MariTide, nytt läkemedel som ger långvarig viktnedgång

Läkemedlen Ozempic (semaglutid 1 mg), Wegovy (semaglutid 2.4 mg) och Zepbound (tirzepatid) har revolutionerat vår syn på behandling av övervikt

Dr Araz Rawshani

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma