Välkommen till Diabetes Sverige

Det här är viktigt

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är diabetes det största hotet mot folkhälsan. I Sverige har cirka 500.000 personer typ 2 diabetes och drygt 50.000 har typ 1 diabetes. Förekomsten av båda diabetestyper har ökat de senaste decennierna. Vi vet idag inte varför barn, ungdomar och vuxna drabbas av typ 1 diabetes. Vi vet inte heller hur vi ska få stopp på den lavinartade ökningen av typ 2 diabetes i Sverige, liksom i resten av världen. IDF (International Diabetes Federation) uppskattar att 463 miljoner människor har diabetes och denna siffra kommer stiga till 640 miljoner människor år 2040. Diabetes är således något som berör de flesta människor.

Även om diabetes är ett globalt problem så är det den enskilde individen som drabbas hårdast. Diabetes är en allvarlig sjukdom som kräver oavbruten omsorg. Inte sällan ställs livet på sin spets när man får diagnosen, särskilt om det inträffar under barndomen. Diagnosen och insjuknandet kan vara minst lika dramatiskt för vuxna som drabbas av typ 2 diabetes. Diabetes är en allvarlig sjukdom och forskning visar att individen kan förlora upp till 18 levnadsår till följd av diabetes. Men forskning visar också att vi gör enorma framsteg, både vad beträffar typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. Faktum är att framgångarna har varit sensationella: för varje år som går så förbättras prognosen, livskvaliteten och risken för komplikationer minskar. Om du drabbats av diabetes så skall du veta att framtiden ser ljus ut, utvecklingen går mycket fort framåt, och den kommer dig till nytta.

Diabetes Sverige (www.Diabetes.nu) är en plats för patienter, anhöriga och vårdgivare. Vi är oberoende och drivs av svenska läkare och forskare. Syftet är att sprida information om diabetes och de sjukdomar och komplikationer som är associerade till diabetes. Hela innehållet på Diabetes.nu är kostnadsfritt och i möjligaste mån evidensbaserat. Vårt mål är att ge patienter, anhöriga och vårdpersonal tillgång till objektiva och evidensbaserade råd.

Grundare

Dr Aidin Rawshani

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani (MD, PhD, leg läk) forskar om hur olika riskfaktorer påverkar överlevnad och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar hos individer med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. Aidin är verksam vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Hans forskning inom diabetesområdet har resulterat i flera utmärkelser.

Dr Araz Rawshani

Dr Araz Rawshani

Araz Rawshani (MD, PhD, leg läk) är forskare vid Göteborgs Universitet och kliniskt verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Araz har bland annat mottagit Barndiabetesfondens pris till yngre forskare och hans forskning finansieras bland annat av Vetenskapsrådet (VR).

Foton: Charlotta Sjöstedt.

Kontakta oss

Grundarnas vetenskapliga publikationer

 
 
 

Type 1 diabetes mellitus Katsarou A, et al. Nat Rev Dis Primers 2017 – Review. Among authors: Rawshani A. PMID 28358037

Sveriges viktigaste nyhetsbrev

Få det senaste inom diabetes, med fokus på behandling, nyheter, forskning, vården och livet med diabetes, helt kostnadsfritt.