Diabetes.nu är en resurs för dig som har diabetes, är överviktig eller på annat sätt är intresserad av det som diskuteras här. Diabetes.nu är oberoende och drivs helt ideellt. Syftet med Diabetes.nu är att sprida information om diabetes och de sjukdomar och komplikationer som är associerade till diabetes. Vi säljer inga produkter, har inga annonser och får ingen ersättning för vårt arbete på Diabetes.nu. Hela innehållet på Diabetes.nu är kostnadsfritt och i möjligaste mån evidensbaserat. Således hoppas vi kunna ge dig objektiva och evidensbaserade råd. Diabetes.nu drivs av läkare och forskare från Göteborg.

Vill du bidra? Ge en gåva till Diabetesfonden, Barndiabetesfonden eller Hjärt-Lungfonden.

Grundare och ansvarig utgivare

Dr Aidin Rawshani

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani (MD, PhD, leg läk) forskar om hur olika riskfaktorer påverkar överlevnad och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar hos individer med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. Aidin är verksam vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Dr Araz Rawshani

Dr Araz Rawshani

Araz Rawshani (MD, PhD, leg läk) är forskare vid Göteborgs Universitet och kliniskt verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Foton: Charlotta Sjöstedt.

Kontakta oss

Risk Factors, Mortality, and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes.

Rawshani A, Rawshani A, Franzén S, Sattar N, Eliasson B, Svensson AM, Zethelius B, Miftaraj M, McGuire DK, Rosengren A, Gudbjörnsdottir S.

N Engl J Med. 2018 Aug 16;379(7):633-644.

Excess mortality and cardiovascular disease in young adults with type 1 diabetes in relation to age at onset: a nationwide, register-based cohort study.

Rawshani A, Sattar N, Franzén S, Svensson A-M, Eliasson B, Rawshani A, Gudbjörnsdottir S.

The Lancet.

Mortality and Cardiovascular Disease in Type 1 and Type 2 Diabetes.

Rawshani ARawshani A, Franzén S, Eliasson B, Svensson AM, Miftaraj M, McGuire DK, Sattar N, Rosengren A, Gudbjörnsdottir S.

N Engl J Med. 2017 Apr 13;376(15):1407-1418.

Range of Risk Factor Levels: Control, Mortality, and Cardiovascular Outcomes in Type 1 Diabetes Mellitus.

Rawshani ARawshani A, Franzén S, Eliasson B, Svensson AM, Miftaraj M, McGuire DK, Sattar N, Rosengren A, Gudbjörnsdottir S.

Circulation. 2017 Apr 18;135(16):1522-1531.

Type 1 diabetes mellitus.

Katsarou A, Gudbjörnsdottir S, Rawshani A, Dabelea D, Bonifacio E, Anderson BJ, Jacobsen LM, Schatz DA, Lernmark Å.

Nature Rev Dis Primers. 2017 Mar 30;3:17016.

Association Between Socioeconomic Status and Mortality, Cardiovascular Disease, and Cancer in Patients With Type 2 Diabetes.

Rawshani A, Svensson AM, Zethelius B, Eliasson B, Rosengren A, Gudbjörnsdottir S.

JAMA Intern Med. 2016 Aug 1;176(8):1146-54. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.2940.

Association Between Use of Lipid-Lowering Therapy and Cardiovascular Diseases and Death in Individuals With Type 1 Diabetes.

Hero C, Rawshani A, Svensson AM, Franzén S, Eliasson B, Eeg-Olofsson K, Gudbjörnsdottir S.

Diabetes Care. 2016 Jun;39(6):996-1003.

Long-term excess risk of heart failure in people with type 1 diabetes: a prospective case-control study.

Rosengren A, Vestberg D, Svensson AM, Kosiborod M, Clements M, Rawshani A, Pivodic A, Gudbjörnsdottir S, Lind M.

The Lancet Diabetes Endocrinol. 2015 Nov;3(11):876-85.

Short-term progression of cardiometabolic risk factors in relation to age at type 2 diabetes diagnosis: a longitudinal observational study of 100,606 individuals from the Swedish National Diabetes Register.

Steinarsson AO, Rawshani A, Gudbjörnsdottir S, Franzén S, Svensson AM, Sattar N.

Diabetologia. 2018 Jan 9.

BMI and Mortality in Patients With New-Onset Type 2 Diabetes: A Comparison With Age- and Sex-Matched Control Subjects From the General Population.

Edqvist J, Rawshani A, Adiels M, Björck L, Lind M, Svensson AM, Gudbjörnsdottir S, Sattar N, Rosengren A.

Diabetes Care. 2018 Jan 3.

Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18,168 people with type 1 diabetes: observational study.

Steineck I, Cederholm J, Eliasson B, Rawshani A, Eeg-Olofsson K, Svensson AM, Zethelius B, Avdic T, Landin-Olsson M, Jendle J, Gudbjörnsdóttir S; Swedish National Diabetes Register.

British Medical Journal. 2015 Jun 22;350:h3234.

Impact of Socioeconomic Status on Cardiovascular Disease and Mortality in 24,947 Individuals With Type 1 Diabetes.

Rawshani A, Svensson AM, Rosengren A, Eliasson B, Gudbjörnsdottir S.

Diabetes Care. 2015 Aug;38(8):1518-27.

The incidence of diabetes among 0-34 year olds in Sweden: new data and better methods.

Rawshani A, Landin-Olsson M, Svensson AM, Nyström L, Arnqvist HJ, Bolinder J, Gudbjörnsdottir S.

Diabetologia. 2014 Jul;57(7):1375-81. doi: 10.1007/s00125-014-3225-9. Epub 2014 Apr 9.

Metabolic characteristics of individuals at a high risk of type 2 diabetes – a comparative cross-sectional study.

Henninger J, Rawshani A, Hammarstedt A, Eliasson B.

BMC Endocr Disord. 2017 Jul 14;17(1):40.

Cephalic phase of insulin secretion in response to a meal is unrelated to family history of type 2 diabetes.

Eliasson B, Rawshani A, Axelsen M, Hammarstedt A, Smith U.

PLoS One. 2017 Mar 13;12(3):e0173654.

Recent trends in life expectancy for people with type 1 diabetes in Sweden.

Petrie D, Lung TW, Rawshani A, Palmer AJ, Svensson AM, Eliasson B, Clarke P.

Diabetologia. 2016 Jun;59(6):1167-76. doi: 10.1007/s00125-016-3914-7. Epub 2016 Apr 5.

Metabolic predictors of impaired glucose tolerance and type 2 diabetes in a predisposed population–A prospective cohort study.

Henninger J, Hammarstedt A, Rawshani A, Eliasson B.

BMC Endocr Disord. 2015 Sep 25;15:51.

Impact of ethnicity on progress of glycaemic control in 131,935 newly diagnosed patients with type 2 diabetes: a nationwide observational study from the Swedish National Diabetes Register.

Rawshani A, Svensson AM, Rosengren A, Zethelius B, Eliasson B, Gudbjörnsdottir S.

BMJ Open. 2015 Jun 5;5(6):e007599.

Scroll to Top