Välkommen till Diabetes.nu

Välkommen till Diabetes.nu

Diabetes.nu är en resurs för dig som har diabetes, är överviktig eller på annat sätt är intresserad av det som diskuteras här. Diabetes.nu är oberoende och drivs av svenska läkare och forskare. Syftet med Diabetes.nu är att sprida information om diabetes och de sjukdomar och komplikationer som är associerade till diabetes. Hela innehållet på Diabetes.nu är kostnadsfritt och i möjligaste mån evidensbaserat. Vårt mål är att ge patienter, anhöriga och vårdpersonal tillgång till objektiva och evidensbaserade råd.

Grundare

Dr Aidin Rawshani

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani (MD, PhD, leg läk) forskar om hur olika riskfaktorer påverkar överlevnad och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar hos individer med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. Aidin är verksam vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Hans forskning inom diabetesområdet har resulterat i flera utmärkelser.

Dr Araz Rawshani

Dr Araz Rawshani

Araz Rawshani (MD, PhD, leg läk) är forskare vid Göteborgs Universitet och kliniskt verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Araz har bland annat mottagit Barndiabetesfondens pris till yngre forskare och hans forskning finansieras bland annat av Vetenskapsrådet (VR).

Foton: Charlotta Sjöstedt.

Kontakta oss

Grundarnas vetenskapliga publikationer

Edqvist J, et al. J Am Heart Assoc 2019. Among authors: Rawshani A. PMID 31818213 Free article.
 
 

Type 1 diabetes mellitus Katsarou A, et al. Nat Rev Dis Primers 2017 – Review. Among authors: Rawshani A. PMID 28358037

Bli medlem på Diabetes.nu

Få tillgång till ännu mer material, verktyg, recept, kurser, mobilappen Dialiv och hjälp oss att utveckla Diabetes Sverige!

Sök allt om diabetes