Diabetes.nu är en resurs för dig som har diabetes, är överviktig eller på annat sätt är intresserad av det som diskuteras här. Diabetes.nu är oberoende och drivs helt ideellt. Syftet med Diabetes.nu är att sprida information om diabetes och de sjukdomar och komplikationer som är associerade till diabetes. Vi säljer inga produkter, har inga annonser och får ingen ersättning för vårt arbete på Diabetes.nu. Hela innehållet på Diabetes.nu är kostnadsfritt och i möjligaste mån evidensbaserat. Således hoppas vi kunna ge dig objektiva och evidensbaserade råd. Diabetes.nu drivs av läkare och forskare från Göteborg.

Vill du bidra? Ge en gåva till Diabetesfonden, Barndiabetesfonden eller Hjärt-Lungfonden.

Grundare

Aidin Rawshani, MD, PhD

Legitimerad läkare, Medicine doktor
Medicinskt ansvarig

Aidin Rawshani (MD, PhD, leg läk) forskar om hur olika riskfaktorer påverkar överlevnad och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar hos individer med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. Aidin är verksam vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Hans forskning inom diabetesområdet har resulterat i flera utmärkelser.

Araz Rawshani, MD, PhD

Legitimerad läkare, Medicine doktor
Vetenskaplig granskare

Araz Rawshani (MD, PhD, leg läk) är forskare vid Göteborgs Universitet och kliniskt verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Araz har bland annat mottagit Barndiabetesfondens pris till yngre forskare och hans forskning finansieras bland annat av Vetenskapsrådet (VR).

Foton: Charlotta Sjöstedt.

Kontakta oss

Kontakt

[email protected]