Browsing: Akutverksamhet vid sjukhus, infektion

Sluten vård – infektionspatienter.Information till besökareBesökstiderMån-Sön 14:00 – 19:00BesöksreglerUndantag från besökstider enligt överenskommelse. Ingång utifrån till varje sal.DriftsformDriftsform: Landsting/Region

Infektionskliniken mottagning ansvarar för akut och planerad öppenvård av patienter som drabbats av infektionssjukdomar.I planerad vård ingår även vaccinationer.Om ni…