Browsing: Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi

Medicinsk vårdenhet E är vårdenheten för kardiologi, hjärtats sjukdomar. Här finns hjärtvårdsavdelningen med kranskärlsröntgen (PCI-enheten) och hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA).E-tjänster finns på…

På avdelning 3 utreds, vårdas och behandlas framförallt patienter med hjärtsjukdomar. Vi har tre hjärtintensivvårdplatser samt ytterligare 10 vårdplatser för…

Medicinavdelning 1. Här vårdas i första hand patienter med allmänmedicinska sjukdomar samt patienter med hjärtsjukdomar. Vår målsättning är att du…

Här vårdas företrädesvis patienter med hjärtsjukdomar av olika slag, t ex akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt, akuta hjärtrytmrubbningar, utredningar och eftervård vid…

Den kardiologiska enheten består av utredningsavdelning, vårdavdelning och hjärtintensivvårdsavdelning, HIA.UtredningsavdelningVeckovårdsavdelning där patienter från de fyra nordligaste länen utreds och behandlas…

Den mesta av klinikens öppna vård sker sker på hjärtmottagningen.Där finns specialister inom flera områden t.ex. olika EKG-undersökningar, ultraljud, pacemakerinplantationer.Information…