Specialistvårdsavdelning Medicincentrum Umeå

Vi är en akutvårdsavdelning som också bedriver planerad vård och behandlingar inom flera olika medicinska specialiteter. Hos oss vårdas patienter med lung-, gastro-, njur-, reumatologiska-, samt endokrinologiska sjukdomar. Exempel på sjukdomsgrupper som

Mer

Medicinavdelning 5 Västervik

Hos oss vårdas du som har en lung- eller njursjukdom. Du som vårdas hos oss kan exempelvis ha akut eller kronisk njursvikt, genomgått en njurtransplantation, donerat en njure eller ha en lungsjukdom

Mer

Andningsenhet Västerbotten

På Andningsenheten utreder och behandlar vi dig som har sömnapné samt hanterar dig som behandlas i hemrespirator. Information till patienter Remisskrav Remiss krävs från annan vårdgivare eller via Egen vårdbegäran. Mer information

Mer