Västmanlands sjukhus Sala, Sala

Här får du personlig sjukvård i det lilla formatet. Ett gott bemötande, hög kvalitet och helhetssyn är viktigt för oss. Vi vill också att du själv skall få möjlighet att vara delaktig

Mer

Transfusionsmedicin Växjö

Klinisk kemi och transfusionsmedicin förser medicinska verksamheter i Kronobergs län med de analyser och blodkomponenter som krävs för att ge en god hälso- och sjukvård. Verksamhetschef: Annika Petersson, tel 0470-588000 Driftsform Driftsform:

Mer

Transfusionsmedicin Ljungby

Klinisk kemi och transfusionsmedicin förser medicinska verksamheter i Kronobergs län med de analyser och blodkomponenter som krävs för att ge en god hälso- och sjukvård. Verksamhetschef: Annika Petersson, tel 0470-588000 Driftsform Driftsform:

Mer

Specialistmottagning, Piteå

Specialistmottagningen är en gemensam mottagning som omfattar verksamheterna medicin, kirurgi, ortopedi och urologi. Mottagningen är belägen på plan 4. Telefonnummer och telefontider, se Mer hos oss.Här finns specialistsjuksköterskor med egen mottagningsverksamhet inom

Mer

Provtagningsenheten Oskarshamn

Till oss kommer du för blodprovstagning efter remiss från din läkare. För provtagning krävs ingen tidsbeställning. Information till patienter Remisskrav Remiss från läkare krävs. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer

Provtagningsenheten Västervik

Till oss kommer du för blodprovstagning efter remiss från din läkare. För provtagning krävs ingen tidsbeställning. Information till patienter Remisskrav Remiss från läkare krävs. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer

Patientverksamheten vid KITM

På patientverksamheten vid klinisk immunologi och transfusionsmedicin utför vi patientbehandlingar som autolog -/allogen stamellsskörd, autologa blodtappningar, blodbyten, fotoferes, leukocytafares, plasmabyten samt terapeutiska blodtappningar Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer
1 2 3 11