Browsing: Diagnostisk verksamhet vid oklar, allvarlig sjukdom