Västmanlands sjukhus Köping

Sjukhuset i Köping är i första hand till för invånarna i KAK-området (Köping-Arboga-Kungsör) samt Hallstahammar och norra länsdelen. Tyngdpunkten ligger på akut internmedicin. Övriga specialiteter finns representerade på öppenvårdsmottagningar. Sjukhuset har vårdplatser

Mer

Specialistvårdsavdelning Medicincentrum Umeå

Vi är en akutvårdsavdelning som också bedriver planerad vård och behandlingar inom flera olika medicinska specialiteter. Hos oss vårdas patienter med lung-, gastro-, njur-, reumatologiska-, samt endokrinologiska sjukdomar. Exempel på sjukdomsgrupper som

Mer

Självdialysenhet Umeå

Sedan hösten 2008 finns en separat Självdialysavdelning med 8 dialysplatser. De patienter som dialyserar där får lära sig att sköta hela eller delar av sin behandling själva. Vissa väljer att ta hem

Mer

Självdialysenheten Länssjukhuset Ryhov

Bloddialys, telefon 010-242 51 97 Bloddialysen kan kontaktas under öppettiderna. Påsdialys, telefon 010-242 21 97 Påsdialysen kan kontaktas under öppettiderna. Patientstödjare, telefon 070-247 87 17 Telefontid måndag-fredag 08:30-12:30 Till påsdialysen kommer patienter

Mer

Självdialysmottagningen, Norrköping

Självdialysmottagningen är en del av Njurmottagningen, Medicinkliniken och tillhandahåller behandling för dialyspatienter som är inskrivna för självdialys Information till patienter Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer
1 2 3 13