Psykosmottagningen Värnamo sjukhus

Mottagningen utreder och behandlar personer med psykossjukdom samt ger anhöriga stöd och utbildning. Många kommer via remiss från läkare eller andra, men det går också bra att söka direkt. Vår vision är

Mer

Psykiatrisk mottagning 1 Värnamo sjukhus

Mottagning 1 består av en psykiatrisk akutmottagning, öppen vardagar 08:00 – 16:00, och en psykiatrisk beroendemottagning. Här finns också case managers för personer med både beroende- och psykisk sjukdom, samt psykosocial jour,

Mer

Psykiatrisk avdelning Värnamo sjukhus

Psykiatriska avdelningen är en allvårdsavdelning för patienter som är i behov av sluten psykiatrisk vård vid till exempel svårare depressioner eller psykos. Vanligen är vårdtiden relativt kort. Personalen består av läkare, sjuksköterskor

Mer
1 2 3 5