Browsing: Geropsykiatri

Äldrepsykiatriska enhetens målgrupp: Personer över 70 år, nyinsjuknade i psykiatrisk sjukdom som är i behov av specialistvård.Personer med misstänkt demenssjukdom…

Den psykiatriska specialistvården är samlad i en klinik, vuxenpsykiatrin. Dagsjukvård och mottagningsverksamhet finns både i Ljungby och Växjö. Den slutna…