Browsing: Habilitering, barn och ungdom

För allmän rådgivning då vi har stängt vill vi hänvisa till Habilitering & Hälsas frågetjänst, telefon 08-123 350 10 http://habilitering.se/resurscenter

Vi arbetar för att stödja ungdomar 13-18 år med funktionsnedsättning så att de får redskap att underlätta sin vardag i…

OBS! Öppettider fredagar endast jämna veckor.Spädbarnsverksamheten vänder sig till nyblivna föräldrar till barn med funktionshinder i åldrarna 0-2 år. Det…

Synrehabiliteringen i Umeå finns till för barn och ungdomar och vuxna som har nedsatt syn eller saknar synförmåga. För personer…

På Syncentralen arbetar vi med habilitering och rehabilitering av personer med synnedsättning eller blindhet samt personer med syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.…