Tolkcentralen, Visby

Tolkcentralens insatser syftar till att alla döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva skall få tolk till alla förekommande situationer i vardagslivet.Vi kan hjälpa till och tolka vid t.ex. sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter, fritidsaktiviteter

Mer

Tolkcentral Dalarna

Tolkcentralen i Dalarna förmedlar tolkuppdrag till döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och vuxendöva. Du kan beställa tolk via telefon, texttelefon, bildtelefon, e-post och sms. För kontakt och beställning, se Vårt utbud. Driftsform

Mer

Tekniska hörselvården Västervik

Till oss kommer du när du behöver installera eller reparera dina hörseltekniska hjälpmedel. Vi reparerar hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Information till patienter Ni kan även nå oss på telefon 0492-17507 tisdagar 08.30

Mer

Teknisk hörselvård Örnsköldsvik

Du vänder dig till oss när du behöver installera eller reparera dina hörseltekniska hjälpmedel.Vi reparerar hörapparater, hörseltekniska hjälpmedel och bild eller texttelefoner.Vi installerar hjälpmedel i hem och skolor.Du kan lämna in din

Mer

Teknisk hörselvård Härnösand

Du vänder dig till oss när du behöver installera eller reparera dina hörseltekniska hjälpmedel.Vi reparerar hörapparater, hörseltekniska hjälpmedel och bild eller texttelefoner.Vi installerar hjälpmedel i hem och skolor.Du kan lämna in din

Mer

Tekniska hörselvården Vimmerby

Till oss kommer du när du behöver installera eller reparera dina hörseltekniska hjälpmedel. Vi reparerar hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Information till patienter Ni kan även nå oss på telefon 0490-86590 måndagar 8-16

Mer

Teknisk hörselvård Sundsvall

Du vänder dig till oss när du behöver installera eller reparera dina hörseltekniska hjälpmedel.Vi reparerar hörapparater, hörseltekniska hjälpmedel och bild eller texttelefoner.Vi installerar hjälpmedel i hem och skolor.Du kan lämna in din

Mer

Tekniska hörselvården Oskarshamn

Till oss kommer du när du behöver installera eller reparera dina hörseltekniska hjälpmedel. Vi reparerar hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Information till patienter Ni kan även nå oss på telefon 0490-86590 måndagar 8-16

Mer
1 2 3 10