Öron- näsa- och halsmottagningen Ljungby

På vår mottagning arbetar läkare, sjuksköterskor och sekreterare. Vi bedriver till största delen planerad verksamhet men tar även emot akuta remissbesök dagtid om vi har möjlighet. Vi utför också vissa operationer. Verksamhetschef

Mer

Tolkcentral, Karlskrona

Tolkcentralen för döva, hörselskadade och dövblinda. Teckenspråkstolken utför tolkuppdrag för barndomsdöva och dövblinda personer med teckenspråk. Vuxendövtolken utför uppdrag för gravt hörselskadade personer med svenska som modersmål. Tolkcentralen i Blekinge ligger i

Mer

Teknisk hörselvård Umeå

Vi arbetar med reparation och service av hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Vi utför även heminstallationer av hörseltekniska hjälpmedel. Vi finns vid trapphus T, våning 1. Information till patienter Vi har drop-in mottagning

Mer

Teknisk hörselvård Gävle

Tekniska hörselvården hjälper till med arbetsplatsanpassning för hörselskadade samt installation av hörselhjälpmedel i hemmet. Tekniska hörselvården utför akustiksmätning i skolor och andra offentliga lokaler samt ger råd för akustiksanering. För elever med

Mer

Teknisk hörselvård Skellefteå

Vi arbetar med reparation och service av hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Vi utför även heminstallationer av hörseltekniska hjälpmedel. Vi finns i anslutning till Hörcentralen som finns i Patienthotellet, norra infarten till lasarettet.

Mer

Teknisk hörselvård Hudiksvall

Tekniska hörselvården hjälper till med installation av hörselhjälpmedel i hemmet och utför akustikmätning i skolor. För elever med hörselproblem installeras och anpassas skolhjälpmedel och skolans personal informeras. Tekniska hörselvården reparerar och justerar

Mer
1 2 3 18