Område: Hörselcentral

Tolkcentral, Karlskrona

Tolkcentralen för döva, hörselskadade och dövblinda. Teckenspråkstolken utför tolkuppdrag för

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.