Specialistcentrum Barn och Unga Angered, Angered

Angereds Närsjukhus upptagningsområde är främst Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen men vi tar emot patienter från andra områden också. Specialistcentrum Barn och Unga bedriver specialiserad vård inom barn- och ungdomsmedicin. Information till

Mer

Kardiologisk avdelning Umeå

Den kardiologiska enheten består av utredningsavdelning, vårdavdelning och hjärtintensivvårdsavdelning, HIA. Utredningsavdelning Veckovårdsavdelning där patienter från de fyra nordligaste länen utreds och behandlas inför klaffkirurgi, kranskärlskirurgi, kärlkirurgi, ballongvidgning och elektrofysiologiska ingrepp. Telefon: 090-785

Mer
1 2 3 5