Browsing: Klinisk fysiologi

På enheten undersöks njurar och blodkärl. Vi har flera olika undersökningsmetoder t exultraljudsundersökningar, tryckmätningar,clearanceundersökning av njurar. Vi undersökerhalskärl, kärl i…

Klin fys lab är en teknologisk avdelning som utför många olika undersökningar vad gäller fysiska funktioner. EKG under fysisk ansträngning,…