Neurofyslab, Borås

Kliniks fysiologisk enhet bedriver utredning och kontroller inom hjärtsjukvård (kardiologi) samt kliniskt fysiologiska undersökningar Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer

Neurofysiologiska kliniken US, Linköping

Neurofysiologi är en egen medicinsk specialitet med inriktning mot diagnostiska undersökningar av perifera och centrala nervsystemets och musklernas funktion. Neurofysiologiska kliniker finns på Universitetssjukhus. Mindre avdelningar där man kan göra EEG-undersökningar finns

Mer

Neurofysiologiskt laboratorium Falun

De neurofysiologiska undersökningarna syftar till kartläggning av funktioner i centrala och perifera nevsystemet samt muskler. Neurofysiologiskt laboratorium i Falun samarbetar med Avdelningen för klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala, där tolkning av undersökningarna

Mer

Neurofysiologi, Södersjukhuset

Vi utför undersökningar av funktionsrubbningar i hjärna, nervsystem och muskler, vi utför även vissa sömnutredningar.Som patient remitteras du hit från någon annan avdelning eller mottagning på Södersjukhuset eller från primärvården. Svar på

Mer