Browsing: Koagulationssjukvård

Medicinmottagningen är öppen varje vardag för patienter som behöver vård, undersökning och behandling. På mottagningen finns läkare med specialistkompetens inom…

Medicinmottagningens verksamhet innefattar planerad verksamhet inom följande områden: allmän internmedicin, diabetes, ämnesomsättningssjukdomar och hjärtsjukdomar. Här finns också en dietistmottagning, koagulationsmottagning…

Medicinkliniken har en bred verksamhet för hela invärtesmedicinska området både inom sluten- och öppenvården.Medicinklinikens verksamhet omfattar planerad mottagningsverksamhet inom AK-verksamhet,…

På medicinkliniken utreds och behandlas patienter med akuta och långvariga sjukdomar inom samtliga invärtesmedicinska specialiteter. Vår verksamhet består av slutenvård…

Inom Medicin arbetar 140 personer fördelade på vårdavdelningarna 7, 8 och medicinmottagningen. Vi bemannar även en medicinjour på akutmottagningen 24…