Märsta rehab logopedi

Logopeden utför bedömning och behandling av tal-, språk-, röst- och sväljsvårigheter efter stroke eller annan neurologisk skada/sjukdom. Remiss från husläkare eller annan logoped krävs.  Vi har avtal med region Stockholm inom Logopedi

Mer

Logopedmottagningen Västervik

Till oss kommer du för utredning och behandling om du har språk-, tal- eller röstproblem, svårt att tugga och svälja eller har läs- och skrivsvårigheter. Målet är att du som kommer till

Mer

Logopedpraktik PÅ tal

Adress: Logopedpraktik PÅ tal   Hälsoskutan  Värmdö köpcentrum   Fenix väg 12  134 44 Värmdö På Logopedpraktik PÅ tal får du bedömning, behandling och råd av legitimerade logopeder avseende – tal-, språk-, röst- och kommunikationssvårigheter

Mer

Logopedmottagningen, Visby

Våra insatser syftar till att du med kommunikations- eller sväljsvårigheter ska kunna uppnå optimal förmåga och vara delaktig i samhället utifrån ditt eget sociala sammanhang.Insatserna avser att allsidigt främja utveckling (habilitering) eller

Mer
1 2 3 21