Specialistmottagning, Piteå

Specialistmottagningen är en gemensam mottagning som omfattar verksamheterna medicin, kirurgi, ortopedi och urologi. Mottagningen är belägen på plan 4. Telefonnummer och telefontider, se Mer hos oss.Här finns specialistsjuksköterskor med egen mottagningsverksamhet inom

Mer

Rehabenheten US, Njurmedicinska kliniken US

Information till patienter Telefonnummer för kontakt: Teleq Njurmottagningen: 010-1059441, fysioterapeut: 010-010-1038663, kurator: 010-010-1031808 Remisskrav Ja, endast via Njurmedicinska kliniken Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer

PD-mottagning, Göteborg

PD-mottagningen tar hand om patienter med peritonealdialysbehandling i hemmet från PD-starten med träning och upplärning samt under den polikliniska behandlingstiden. Patienter med peritonealdialys (PD) får lära sig att sköta sin behandling själv

Mer

Njurmottagningen, Uppsala

Njurmottagningen vänder sig till patienter med olika njurmedicinska sjukdomar samt njurtransplanterade patienter. Här utreds även patienter med återkommande njurstenar

Mer

Njurmottagningen Länssjukhuset Ryhov

Till njurmedicinmottagningen kommer patienter som har njursvikt och behöver specialistvård. Patienter som genomgått njurtransplantation eller njurdonation följs upp och kontrolleras. Njurmedicinmottagningen utför även transplantations- och donationsutredningar. Hit kommer man på remiss från

Mer
1 2 3 12