Vårdavdelning, Onkologiska kliniken

Vi har 8 stycken vårdplatser för vård i samband med cytostatikabehandling eller strålbehandling. Smärtlindring och omhändertagande av komplikationer till den onkologiska behandlingen är också en del av vår verksamhet. Information till patienter

Mer

Viktoriaenheten Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Onkologkliniken Sörmland är en länsklinik med hela Sörmland som upptagningsområde. Vår ambition är att med högsta kompetens och kvalitet, omhänderta, bota, behandla och omvårda de patienter i Sörmland som drabbats av tumörsjukdomar.

Mer

Strålbehandling Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Hematolog- och onkologkliniken, SÄS tillsammans med Jubileumskliniken, SU bedriver inom Västra Götalandsregionen högspecialiserad vård. En regional satsning görs på strålbehandlingsverksamheten och klinikerna har ett gemensamt ansvar för väntelistan till strålbehandling. Driftsform Driftsform:

Mer
1 2 3 16