Öronkliniken Sophiahemmet

Specialistläkarmottagning inom öron-, näs- & halssjukdomar. Omfattande dagkirurgisk verksamhet. Beslut om krav på remiss vid nybesök hos specialist i Öron-, Näs- & Halssjukdomar har fattats av politikerna i Hälso- och Sjukvårdsnämnden och gäller

Mer

Öron Näsa Hals kliniken – Södermalms Läkarhus

Öron-näsa-halsmottagningen vid Södermalms Läkarhus utreder och behandlar medicinskt och kirurgiskt de vanligaste öron-, näs-, och halssjukdomarna hos barn och vuxna. Vi har korta väntetider.Mätning av hörsel (audiometri) utförs.Operationer utförs i dagkirurgiVerksamheten är kvalitetscertifierad

Mer

ÖNH Center Jakobsberg

 Specialistmottagning öron näsa hals / ÖNH samt dagkirurgiskaoperationer.Fr.o.m 1 Januari 2017 krävsremiss för NYBESÖK till specialistläkare inom vårdval ÖNH. Det betyder att nyapatienter hos oss först ska gå till sin husläkare eller

Mer

Skärholmens ÖNH-centrum

Nybesök till specialistläkare inom vårdval ÖNH kräver att du har remiss från 1 januari 2017. Det betyder att patienter först ska gå till sin husläkare för en första medicinsk bedömning och eventuell

Mer

Sergelkliniken Öron-Näsa-Halsmottagningen

Öron- Näsa- Halskliniken Sergelcity är en specialistläkarklinik auktoriserad för vårdval av SLL. Kliniken erbjuder öron- näsa- halsmottagning och dagkirurgiska operationer såsom näs/sinuskirurgi, otokirurgi och mun-svalgingrepp.Verksamma läkare är Doc Ulf Zätterström,  Doc Jan

Mer

Järva Specialistmottagning Martina

Vår verksamhet innehåller en mottagning och en dagkirurgisk enhet.Vi tar emot både barn och vuxna.Vi utreder återkommande öroninflammationer, nästäppa, snarkning, näs-och bihålebesvär, polyper, näsblödningar, heshet, hals-och sväljningsbesvär, yrsel-och hörselbesvär samt tinnitus.Operationer som

Mer