TeamOlmed Södertälje

Vi påTeamOlmed sätter alltid dig som patient i fokus och vi erbjuder en högtillgänglighet, delaktighet, kontinuitet, ett evidensbaserat arbetssätt och ettomsorgsfullt bemötande. Våra ca 100 medarbetare runt om i Stockholm väntar på

Mer

TeamOlmed Torsplan

Vi på TeamOlmed sätter alltid digsom patient i fokus och vi erbjuder en hög tillgänglighet, delaktighet,kontinuitet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande.Våra ca 100 medarbetare runt om iStockholm väntar på att

Mer

Teamolmed Södersjukhuset

Vi på TeamOlmed sätter alltid digsom patient i fokus och vi erbjuder en hög tillgänglighet, delaktighet,kontinuitet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. Våra ca 100 medarbetare runt om iStockholm väntar på

Mer

TeamOlmed Huddinge Sjukhus

Vi på TeamOlmed sätter alltid digsom patient i fokus och vi erbjuder en hög tillgänglighet, delaktighet,kontinuitet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande.Våra ca 100 medarbetare runt om iStockholm väntar på att

Mer

TeamOlmed Barn och ungdom

Vi på TeamOlmed sätter alltid digsom patient i fokus och vi erbjuder en hög tillgänglighet, delaktighet,kontinuitet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. Våra ca 100 medarbetare runt om iStockholm väntar på

Mer
1 2 3 5