Strålbehandling Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Hematolog- och onkologkliniken, SÄS tillsammans med Jubileumskliniken, SU bedriver inom Västra Götalandsregionen högspecialiserad vård. En regional satsning görs på strålbehandlingsverksamheten och klinikerna har ett gemensamt ansvar för väntelistan till strålbehandling. Driftsform Driftsform:

Mer

Strålbehandlingen Kalmar

Till oss kommer du som har en cancersjukdom som kräver strålbehandling. Du kan till exempel ha prostatacancer, bröstcancer, ändtarmscancer, hjärntumörer och huvud-halscancer. Vi är många som arbetar här och du kan behöva

Mer

Strålbehandlingen, Onkologiska kliniken

Vi ger yttre strålbehandling med linjäracceleratorer samt inre strålbehandling (brachyterapi). Behandling med radioaktiva ämnen (isotoper) ges hos oss. Information till patienter Anmälan i reception på entréplan Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Mer

Strålbehandlingen Länssjukhuset Ryhov

Mottagningen erbjuder strålbehandling i botande och lindrande syfte till patienter med cancersjukdom från Jönköpings län. Strålbehandlingen behandlar patienter med cancersjukdomar, som till exempel bröstcancer och testikelcancer. Strålbehandlingen erbjuder bedömning, second opinion, utredning

Mer

Strålbehandling Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Strålbehandlingsavdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset strålbehandlar patienter från framförallt Västra Götaland samt norra Halland. Strålbehandlingen ges kan ges antingen i Göteborg eller i Borås. Vi strålbehandlar nästan alla typer av tumörer samt har

Mer

Strålbehandling

Strålbehandlingen har två linjäraccelerator och ger strålbehandling till patienter från hela länet samt till patienter från Jämtlands län enligt regional överenskommelse. På enheten bedrivs också isotopdiagnostik och radiojodbehandling av sjukdomar i sköldkörteln.

Mer

Strålbehandling Umeå

Här arbetar läkare, onkologisjuksköterskor, sjukhusfysiker samt ingenjörer tillsammans för att ge den bästa möjliga strålbehandlingen. Strålbehandlingen är en del av Cancercentrum Umeå Information till patienter Tidbokning, telefon: 090-785 06 40 Avdelningschef, telefon:

Mer

Röntgenenheten Växjö

På röntgenenheten i Växjö utför vi olika typer av röntgenundersökningar på kroppens olika delar och organ. Vi utför undersökningar inom följande område: -DatortomografiDT -Nuklearmedicin -AngiografiKärlundersökningar -MagnetkameraundersökningarMR -Ultraljud -PET kameraundersökning PET-CT -Mammografi,se mammografisektionen

Mer