Alkohol och diabetes

Broschyr om alkohol och diabetes.

Användning

Patientinformation om alkohols effekter på blodsocker.

Kontakt

Roche Diagnostics Scandinavia AB Box 147, SE.161 26 Bromma

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige