Alkohol och diabetes

Broschyr om alkohol och diabetes.

Användning

Patientinformation om alkohols effekter på blodsocker.

Kontakt

Roche Diagnostics Scandinavia AB Box 147, SE.161 26 Bromma