Affektiva behandlingsenheten, Uppsala

Adress: Akademiska sjukhuset, Ingång 10

Affektiva behandlingsenheten erbjuder endast gruppbehandling till personer med medelsvår/svår depression eller bipolärt syndrom. .

Vi erbjuder tre olika former av gruppbehandling där den gemensamma basen är kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen syftar till att ge ökad kunskap om depression och bipolärt syndrom och utveckla färdigheter att hantera och förebygga symptom och ge ökad livskvalitet. Vid enheten arbetar psykiatrisjuksköterska, skötare, socionom och psykolog.

Om du önskar kontakt med öppenvårdsmottagning hänvisar vi till Affektiv mottagning 2 (för dig som är född mellan dag 1-15) , Affektiv mottagning 3 ( för dig som är född dag 16-31) eller Affektiva specialmottagningen för transsexuella utredningar

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs. Via överföringsremiss från öppen- eller heldygnsvården inom enheten Affektiva sjukdomar eller remiss från husläkare som ställs till remissbedömningsgruppen för Affektiva sjukdomar.

Hitta hit:
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 10
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.akademiska.se/affektivabehandlingsenheten
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:30

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form