Akutvårdsavdelning AVA

Adress: Uppgift saknas

Uppdrag:

AVA är en akutvårdsavdelning som tar emot icke intensivvårdskrävande akut kirurgiska och medicinska sjukdomsfall. Här behandlas även patienter inom specialiteterna urologi, ortopedi, öron-näsa-hals, infektion, lung samt barn. AVA har totalt 35 vårdplatser.

Avdelningen är specialiserad på att snabbt utreda, diagnostisera och behandla patienter med en förmodad vårdtid på max tre vårddygn. Patienter som är i behov av en längre vårdtid flyttas till annan vårdavdelning efter det att man inlett behandling.

På avdelningen görs akuta gastroskopier, sigmoideoskopier och rektoskopier. Här görs även akuta hjärtultraljud, arbets-EKG och akuta elkonverteringar. Avdelningen har ett antal hjärtövervakningsplatser.

Personal:

Totalt jobbar här ett 70-tal personer som undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, lokalvårdare, sekreterare och en biomedicinsk analytiker.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 14:00 – 15:00

Mån-Sön 17:00 – 19:00

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit: Uppgift saknas
Öppettider:
  • Mån-Sön14:00 – 15:00
  • Mån-Sön17:00 – 19:00
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!