Älsa geriatriskt hembesöksteam Örnsköldsvik

Adress: Administration: Storg 64, Wemerbygganden, plan 1, Örnsköldsvik

ÄlSa står för Äldre med sammansatta vårdbehov. Genom ÄlSa hembesöksteam kan den som är äldre och multisjuk få stöd och hjälp i sitt hem. Det kan minska antalet vårdkontakter och vårdtillfällen på sjukhus. I vår verksamhet arbetar läkare i geriatrik samt distriktsköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens.

Kriterier för att få stöd av ÄlSa är att personen:

– är 75 år eller äldre

– har hemsjukvård

– har tre eller fler kroniska diagnoser

– har varit inlagd på sjukhus vid tre eller fler tillfällen det senaste året

– har sex eller fler stående läkemedel

– bor i ditt eget hem.

Patienter som är anslutna till ÄlSa är oftast personer som har kroniska diagnoser, sammansatta vårdbehov och upprepade vårdtillfällen på sjukhus.

Älsateamet vill skapa en trygg hemsituation och göra det dagliga livet så bra som möjligt för den som är inskriven och för närstående. Vi ser till hela livssituationen och arbetar under en begränsad men intensiv tid, och ofta tillsammans med hemsjukvården.

Älsa kan erbjuda

– hembesök med sjuksköterska och läkare

– sammanhållen kontakt sjukhus/hälsocentral/hemsjukvård

– läkemedelsgenomgångar och uppföljning av dosändringar

– kontroll av parametrar och provtagning i hemmet

– uppföljning av gjorda åtgärder, både medicinska och andra

– kompletterande utredning

– genomgång av symtom och eventuell åtgärd

– stöd till patienter och närstående

– kontakt med kommunens anhörigstöd om det behövs.

Älsa ingår i Länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering.

Information till patienter

Remisskrav

För att du ska bli inskriven i ÄlSa behöver$ÄlSa-teamet kontaktas av någon som arbetar inom kommunal verksamhet eller Regionens hälso- och sjukvård.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 75 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Administration: Storg 64, Wemerbygganden, plan 1, Örnsköldsvik
Län, kommun:
Västernorrlands län, Örnsköldsvik
Postadress:
Örnsköldsviks sjukhus, Geriatrisk mottagning, Storg 64, Wemerbyggnaden, Plan 1, 891 89 Örnsköldsvik
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:00 Gäller inskrivna
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.