Anestesimottagningen, Västmanlands sjukhus Västerås

Adress: Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås

Till oss kommer du för en medicinsk bedömning inför anestesi när det har blivit bestämt att du ska genomgå en operation. Du får träffa en anestesiläkare som gör en bedömning av din hälsa och planerar och informerar om lämplig anestesimetod för din operation. Du får även information om vad som sker på operationsdagen och om smärtlindring efter operationen. Tillsammans går vi igenom dina eventuella tidigare sjukdomar och mediciner som kan påverka anestesin. Inför din operation kan det behövas en del provtagningar och undersökningar. Vi besvarar de frågor och funderingar som du kanske har inför anestesin.

Information till patienter

Din hälsodeklaration ska du lämna på mottagningen på den klinik där läkaren bestämt att du ska opereras. I hälsodeklarationen svarar du på frågor om ditt nuvarande hälsotillstånd, dina tidigare sjukdomar samt vilka läkemedel du använder. Hälsodeklarationen ligger till grund för anestesiläkarens bedömning och planeringen av din sövning eller bedövning på operationsdagen.

Om du har frågor som gäller din operation eller förloppet efter operationen ska du kontakta mottagningen på den klinik som beslutat om operationen.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Anestesimottagningen, Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 11:30
  • Mån-Tor13:30 – 15:30
Tjänster:

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma