Arbets- och miljömedicinska mottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin

Adress: Solnavägen 4, Plan 10, STOCKHOLM

Arbets- och miljömedicinska mottagningen utreder besvär kopplade till kemiska, fysikaliska, belastningsergonomiska eller psykosociala faktorer i arbetsmiljön, och miljökänslighet. Vid mottagningen finns läkare, yrkeshygieniker, ergonom, psykolog, kurator, sjuksköterska och läkarsekreterare. Vi tar emot patienter på remiss från läkare. Vid remittering av patienter som är skrivna utanför Stockholms län faktureras en faktisk utredningskostnad till motsvarande länet. För gravida som inte har tillgång till företagshälsovård ger vi rådgivning om risker i arbetet utan remiss. Innan patienten remitteras till mottagningen bör en basal medicinsk utredning vara genomförd för att utesluta andra orsaker till patientens besvär och för att det behövs en diagnos att göra sambandsbedömningen mot.

Hitta hit:
Besöksadress:
Solnavägen 4, Plan 10, STOCKHOLM
Län, kommun:
Stockholms län, Stockholm
Postadress:
Solnavägen 4, Plan 10, 113 65 STOCKHOLM
Webbplats:
http://www.camm.sll.se/patientmottagning/arbets–och-miljomedicinska-mottagningen/
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!