Arbetsterapimottagning Sundsvall

Adress: Sundsvalls sjukhus, Lasarettsvägen 21

Arbetsterapeut vid mottagningen ska vid behov erbjuda bedömning och behandling för patienter på Sundsvalls sjukhus i Specialiserad sluten-och öppen vård. Behandling ges enligt arbetsterapiprogram och nationell praxis. Arbetsterapeuter har specifika kunskaper om människans behov och förutsättningar för aktivitet och delaktighet i relation till livsomständigheterna. Förmågan att kunna utföra meningsfulla och motiverande aktiviteter inom personlig vård, boende, arbete/studier och fritid oavsett diagnos. Arbetsterapeuter utreder, behandlar och gör utförandeanalyser med personcentrerat fokus. Arbetsterapeuten använder aktivitet som mål och medel och bidrar till förutsättningar för delaktighet o vardags-och samhällsliv. Åtgärder utförs genom prevention, hälsofrämjande insatser, träning anpassning av aktiviteter och miljö samt kompensatoriska åtgärder.

Arbetsterapeut finns på följande avdelningar

Akutgeriatrik avd. 26A

Hematologi avd. 2

Infektion avd. 1

Kirurg avd. 15

Kardiologen

Lung avd. 23A

Njurmedicin avd. 24

Onkologi avd. 13

Ortopedi avd.14

Rehabilitering avd. 26B

Strokeenhet avd. 25B

Strokehemrehab

Barn avd. 44, 45

IVA

Kvinnokliniken avd. 12

Öppenvård:

Barnmottagning

Dagrehabilitering

Geriatrikmottagning

Handrehabilitering

Minnesteam

Neuroteam

Reumatologimottagning

Ryggmärgsmottagning

Smärtrehabilitering MMR2

Strokemottagning

Information till patienter

PARKERING – FÖR RÖRELSEHINDRADE MED PARKERINGSTILLSTÅND finns parkeringsplatser i nära anslutning till sjukhusets entré och i sjukhusets garage, där parkeringsplatser finns i zon 5 i mitten av garaget, nära till hissen upp till centralreceptionen. ÖVRIG PARKERING finns endast utomhus, även med elbilsladdning. Det är Parkster som sköter sjukhusets parkeringar.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Sundsvalls sjukhus, Lasarettsvägen 21
Län, kommun:
Västernorrlands län, Sundsvall
Postadress:
Arbetsterapimottagningen, Sundsvalls sjukhus, 851 86 Sundsvall
Öppettider:
  • Mån-Tor07:30 – 16:00
  • Fre07:30 – 15:30

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!