Arytmilaboratoriet, Uppsala

Adress: Akademiska sjukhuset, Ingång 35

Vid arytmilaboratoriet utreds och behandlas olika former av snabba och långsamma arytmier med kateterteknik. Här görs också operationer med pacemaker, special-pacemaker med aktivering av vänster hjärtkammare från två håll och inopererad pacemaker med elektrisk chockfunktion vid livs-hotande kammarrytm-störningar. Patienterna kommer till laboratoriet från någon av sjukhusets vårdavdelningar. Vissa kateterbehandlingar och infektionsregistrering vid operativa ingrepp följs upp här.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 35
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.akademiska.se/arytmilaboratoriet
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!