ASIH, Södertälje Sjukhus AB

Adress: Doktorsvägen 1, SÖDERTÄLJE

ASIH står för Avancerad Sjukvård i Hemmet och är en vårdform som gör det möjligt att, trots svår sjukdom, vara kvar i sitt eget hem. ASIH erbjuder avancerad hemsjukvård till dig som har en kronisk sjukdom eller tillfällig allvarlig sjukdom och som utan våra insatser skulle behöva sjukhusvård.
Vi som arbetar här är ett multiprofessionellt team med sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Vi har funnits sedan 1989.

För att få vår hjälp behövs remiss från läkare. Därefter gör vi en individuell bedömning. Våra lokaler finns på Södertälje sjukhus där vi också har en vårdavdelning för palliativ vård. Vi har ett väl etablerat samarbete med länets akutsjukhus, cancerklinik och med husläkarmottagningar inom vårt upptagningsområde. Som ansluten kan du nå oss på telefon dygnet runt.
Tala med din läkare för remiss om du tror att ASIH skulle kunna vara ett alternativ för dig.
 

Allmän avancerad hemsjukvård
För dig som har en kronisk sjukdom eller tillfälligt behov av avancerad sjukvård. det kan röra sig om många olika sjukdomstillstånd som till exempel infektioner, cancer, hjärtsvikt eller KOL. Det är behovet av medicinska insatser, inte diagnosen i sig som avgör.

Palliativ vård
När en sjukdom inte längre är botbar och den återstående livstiden därför är begränsad kan man få palliativ vård. En grundtanke är att man med sin obotliga sjukdom ska få hjälp till att leva et så normalt liv som möjligt och trygghet och symptomlindring till livets slut.
Vi erbjuder specialiserad palliativ vård i hemmet genom ASIH eller på vår palliativa avdelning om man inte kan vara hemma. Vi erbjuder också stöd till närstående.

Vi har avtal med region Stockholm inom

  • Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Doktorsvägen 1, SÖDERTÄLJE
Län, kommun:
Stockholms län, Södertälje
Öppettider:
  • Mån-SönDygnet runt

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma