Avdelning 41 Strokeenhet Sunderby sjukhus, Internmedicin Sunderby sjukhus, Närsjukvård

Adress: Avd 41, Trapphus A, plan 4, Sunderby sjukhus

Strokeenheten avd 41 Sunderby sjukhus

Här på avd 41 strokeenheten vårdas de personer som drabbats av stroke. Vi ger vård i både den akuta och rehabiliterande fasen av sjukdomen. Vården syftar till att begränsa den skada som uppstått samt undvika komplikationer till följd av stroke. Rehabiliteringen syftar till att träna upp så bra funktion och förmåga som möjligt utifrån de resurser, vanor och intressen som den sjuke personen har. På enheten arbetar vi i team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logoped och kurator. Vi hjälper dig med din omvårdnad, rehabilitering och svarar på de frågor du har. Enheten har 12 vårdplatser.

Information till besökare

Besöksregler

Besökstid kl 12-20. Andra tider för besök sker i samråd med ansvarig sjuksköterska.

Telefontid 8-8.30, 13-13.30, 18-19.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Avd 41, Trapphus A, plan 4, Sunderby sjukhus
Län, kommun:
Norrbottens län, Luleå
Postadress:
Avd 41, Trapphus A, plan 4, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå
Webbplats:
http://www.nll.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Kliniker-mottagningar/Rehabiltering-Reumatologi/Rehabilitering-Reumatologi-Sunderby-sjukhus/
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.