Avdelning 63 Barn och ungdom Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad

Adress: Huvudentré, ingång 4, målpunkt H, plan 6

Avdelning 63 är en infektionsavdelning för barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år.

Här vårdas barnmedicinska patienter och patienter från öron-näsa-halskliniken. Även Kirurgiska och ortopediska barn och ungdomar som behöver vara inneliggande på infektionsavdelning vårdas här.

På avdelningen finns tillgång till lekterapi och skola.

Barn och ungdomar på sjukhus har rätt att ha förälder eller annan medföljande vuxen hos sig under hela sjukhusvistelsen.

Information till patienter

Inom barn och ungdomssjukvården på Region Halland, arbetar vi för att bevaka och utveckla barns och ungdomars rätt inom barnsjukvården.

FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn eller ungdom och vistas på sjukhus har NOBAB (Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård) utifrån barnkonventionen tagit fram riktlinjer för att säkra att du bemöts och vårdas på bästa sätt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Huvudentré, ingång 4, målpunkt H, plan 6
Län, kommun:
Hallands län, Halmstad
Postadress:
Avd 63, Hallands Sjukhus Halmstad, 301 85 Halmstad
Öppettider:
  • Mån-SönDygnet runt
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.