Barn- och ungdomshälsan Västerås

Adress: Västgötegatan 4 A, Västerås

Barn och ungdomar boende i Västmanland som inte längre är aktuell på BVC och upp till 18 år kan söka för psykologisk behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Du som vårdnadshavare ska vända dig till din familjeläkarmottagning för en bedömning av om Barn- och ungdomshälsan kan vara till hjälp för de symptom barnet uppvisar, eller om det kan finnas medicinska orsaker som behöver utredas och behandlas innan en psykologisk behandling kan komma till nytta. Om personal på vårdcentral eller medicinsk personal på elevhälsan bedömer att du behöver vård på BU-hälsan skickar de remiss.

Den vårdpersonal du möter på Barn- och ungdomshälsan är kuratorer med påbyggnadsutbildning i grundläggande psykoterapi och psykologer.

Du kan söka för

– Familjeproblematik, samspel barn/föräldrar

– Anknytningsproblematik

– Ängslan, oro och ångest

– Stress

– Nedstämdhet, depression

– Psykosomatiska problem

– Relationsproblem

– Ätproblematik

– Kris, trauma

– Sömnproblematik

– Beteendeproblematik

– Rädslor, fobier och tvång

Du kan kontakta oss genom att söka din familjeläkarmottagning och elevhälsans medicinska team som gör en bedömning om BU-hälsan kan erbjuda hjälpsamma insatser och i så fall skickar remiss till Barn- och ungdomshälsan

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Västgötegatan 4 A, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Västgötegatan 4 A, 722 11 Västerås
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 10:00

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.