Barn- och ungdomsmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad

Adress: Huvudentré, ingång 4, målpunkt M, plan 2

Barn- och ungdomsmottagningen är en barnmedicinsk specialistmottagning för närområdet. Här utreds och följs barn med exempelvis allergier, astma, diabetes-, hjärtsjukdomar, mag/tarm-sjukdomar, neurologiska sjukdomar, övervikt m.m.

Till oss kommer du efter att ha fått remiss eller gjort egen vårdbegäran. Kontakta i första hand 1177, din vårdcentral eller skolläkare.

Information till patienter

Inom barn och ungdomssjukvården på Region Halland, arbetar vi för att bevaka och utveckla barns och ungdomars rätt inom barnsjukvården.

FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn eller ungdom och vistas på sjukhus har NOBAB (Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård) utifrån barnkonventionen tagit fram riktlinjer för att säkra att du bemöts och vårdas på bästa sätt.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 17 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Huvudentré, ingång 4, målpunkt M, plan 2
Län, kommun:
Hallands län, Halmstad
Postadress:
Barn- och ungdomsmottagningen, Hallands Sjukhus Halmstad, 301 85 Halmstad
Öppettider:
  • Mån-Tor08:00 – 16:30
  • Fre08:00 – 15:00

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.