Barn- och ungdomsmottagningen Hallands sjukhus Varberg, Varberg

Adress: Huvudentré, plan 1

Barn- och ungdomsmottagningen i Varberg är en barnmedicinsk specialistmottagning för närområdet. Här utreds, behandlas och följs barn med exempelvis allergi, astma, neurologi, tillväxtrubbningar, obesitas, sjukdomar i hjärta, lungor, urinvägar, leder, mage och tarm.

Till oss kommer du efter att ha fått remiss eller gjort egen vårdbegäran. Kontakta i första hand 1177, din vårdcentral eller skolläkare.

Information till patienter

Inom barn och ungdomssjukvården på Region Halland, arbetar vi för att bevaka och utveckla barns och ungdomars rätt inom barnsjukvården.

FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn eller ungdom och vistas på sjukhus har NOBAB (Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård) utifrån barnkonventionen tagit fram riktlinjer för att säkra att du bemöts och vårdas på bästa sätt.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 17 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Huvudentré, plan 1
Län, kommun:
Hallands län, Varberg
Postadress:
Barn- Ungdomsmottagningen, Hallands Sjukhus Varberg, Box 510, 43281 Varberg
Öppettider:
  • Mån-Tor08:00 – 12:00
  • Mån-Tor13:00 – 16:30
  • Fre08:00 – 14:00

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.