CPAP mottagningen, Neurofysiologiska kliniken US

Adress: Universitetssjukhuset, Linköping

CPAP-mottagning för patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom.

CPAP är ett hjälpmedel för behandling vid obstruktivt sömnapnésyndrom. Utprovning sker hos oss på Neurofysiologiska kliniken. CPAP (= Continuous Positive Airway Pressure) innebär kontinuerlig övertrycksandning via en mask över näsan (ibland även över munnen), ihopkopplad med en slang till en maskin som blåser luft. Luftflödet i masken skapar ett övertryck i luftvägarna, vilket gör att svalget hålls öppet under sömnen. Förutsatt att det går att somna med masken och att apparaturen är väl utprovad, är behandlingen mycket effektiv. Man kan då räkna med att andningen normaliseras med förbättrad sömnkvalitet och minskad dagtrötthet som följd.

Information till patienter

Inför besöket: Ta gärna med en anhörig. Observera att betalning ska ske i receptionen vid Norra eller Södra entrén.

För mer information se www.1177.se sök på CPAP-mottagning, Neurofysiologiska kliniken US

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:00

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form