Dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi, Uppsala

Adress: Akademiska sjukhuset, Ing 85, 1 tr

Dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi behandlar vuxna för sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärgen eller i de perifera nerverna. Som patient får du komma till oss via remiss från din vårdcentral, ditt hemsjukhus eller uppföljning efter vård på någon av våra avdelningar. Om du skall planeras för en operation tas du här emot av sjuksköterska och undersköterska för provtagning, EKG, blodtryck mm samt samtal för att diskutera speciella behov och din sjukhistoria. Du blir även hälsoundersökt av en inskrivande läkare, träffar ansvarig neurokirurg samt bedöms av ansvarig narkosläkare. Det är även hit du kommer på operationsdagen för förberedelser och förflyttning till operation.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 85, 1 tr
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.akademiska.se/dagsjukvardsavdelningenneuro
Öppettider:
  • Mån-Tor07:00 – 17:00
  • Fre07:00 – 15:30
Tjänster:

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form