Diabetesmottagningen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Adress: Sjukhusbacken 10, Hiss B, Plan 6, STOCKHOLM

På diabetesmottagningen arbetar vi i team för att hjälpa och ge stöd till barn och ungdomar (0 – 20 år) med diabetes och deras föräldrar och anhöriga.
Diabetesteamet består av sjuksköterskor, läkare, dietister, kuratorer, lekterapeuter och en skollärare. Vi har även ett nära samarbete med BUP. Teamet följer nationella riktlinjer för diabetesvård till barn och ungdomar. Modern diabetesvård innebär bland annat tillgång till all ny teknik som används i diabetesvården; flertalet avancerade insulinpumpar och kontinuerliga blodsockermätare.
Målet med diabetesvården är att barn och ungdomar med diabetes ska ha en god livskvalitet med normal tillväxt och utveckling, en individanpassad diabetesbehandling samt att diabeteskomplikationer undviks på kort och lång sikt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Sjukhusbacken 10, Hiss B, Plan 6, STOCKHOLM
Län, kommun:
Stockholms län, Stockholm
Postadress:
Sjukhusbacken 10, 118 83 STOCKHOLM
Webbplats:
http://www.sodersjukhuset.se/diabetesmottagningen-barn-och-ungdomar
Öppettider: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.