Dietistmottagning Sundsvall

Adress: Sundsvalls sjukhus, Lasarettsvägen 21, Sundsvall

Vid problem med näringstillförsel (nutritionssvårigheter) kan du behöva komma i kontakt med en dietist som utreder, behandlar och förebygger undernäring och andra nutritionsproblem. Det kan t ex vara vid sjukdom som ditt energi- och näringsbehov förändras. Samtidigt kan förmågan att täcka behoven försvåras vid nedsatt aptit, tugg- eller sväljsvårigheter, smärta, fysisk funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter. Nutritionsstatus är ofta av stor betydelse för din livskvalitet, prognos, behandlingsresultat, vårdtid och risk för komplikationer. Dietisten individanpassar nutritionsbehandlingen utifrån din sjukdom, övrig behandling, allmäntillstånd, förutsättningar och näringsbehov. Som en del i en nutritionsbehandling kan dietisten vid behov ordinera och förskriva kosttillägg eller sondnäring samt ge rekommendationer om näringsdropp via blodet.

Vårdpersonal, anhörig eller du själv kan ta kontakt med dietisten om du har en pågående öppenvårdskontakt via länsverksamhet GNR (geriatrik, neurologi, rehabilitering) eller om du är inneliggande på någon av våra vårdavdelningar.

Patienter med risk för undernäring prioriteras. Övriga patienter tar vi emot i mån av tid.

Information till patienter

PARKERING – FÖR RÖRELSEHINDRADE MED PARKERINGSTILLSTÅND finns parkeringsplatser i nära anslutning till sjukhusets entré och i sjukhusets garage, där parkeringsplatser finns i zon 5 i mitten av garaget, nära till hissen upp till centralreceptionen. ÖVRIG PARKERING finns endast utomhus, även med elbilsladdning. Det är Parkster som sköter sjukhusets parkeringar.

Remisskrav

Konsultremiss krväs externt. Inom kliniken behövs ingen remiss.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Sundsvalls sjukhus, Lasarettsvägen 21, Sundsvall
Län, kommun:
Västernorrlands län, Sundsvall
Postadress:
Sundsvalls sjukhus, 851 86 Sundsvall
Öppettider:
  • Mån-Fre09:00 – 14:00 Endast bokad tid
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form