Endoskopimottagning Gävle

Adress: Lasarettsvägen 1, 801 88 Gävle

Våra undersökningar:

– Matstrupe, magsäck, tolvfingertarm (gastroskopi)

– Tjocktarmsundersökning (koloskopi/sigmoideoskopi)

– Gallvägar (ERCP)

Vid undersökningarna kan exempelvis provtagning ske, trånga avsnitt i matstrupe och tarm vidgas, blödningar stillas och polyper tas bort.

På patienter som har svårighet att äta kan vi lägga en så kallad PEG. PEG är en port från magsäcken till bukväggen i vilken sondnäring kan ges.

Om du remitterats erbjuds du undersökningstid vid den endoskopimottagning i Gävleborgs län som har kortast väntetid.

Endoskopimottagningen bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor, kirurg- och medicinläkare. Barn undersöks i vissa fall av barnläkare.

Information till patienter

Remisskrav

Din läkare kan skicka en remiss till oss. Du kan också själv skicka en så kallad egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt av vårdmottagningen som om den vore en remiss från läkare. Men det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. Som vårdsökande kan du då istället bli hänvisad till din hälsocentral eller till egenvård. Egen vårdbegäran kan inte göras till alla verksamheter.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Lasarettsvägen 1, 801 88 Gävle
Län, kommun:
Gävleborgs län, Gävle
Postadress:
Gävle sjukhus, Endoskopimottagning, Lasarettsvägen 1 -155-, 801 87 Gävle
Öppettider:
  • Mån-Fre06:30 – 10:00

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.