Enheten för smittskydd och vårdhygien

Adress: Västmanlands sjukhus, Västerås

Vår verksamhetsuppgift är bland annat att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor i Västmanland. Detta gör vi genom att tillämpa det regelverk som smittskyddslagen ger, vilket bl.a. innebär registrering och övervakning av smittsamma sjukdomar, information och råd till smittade, sjukvårdspersonal och allmänhet.

Smittskyddsenheten är en administrativ verksamhet. För provtagning, frågor om resevaccinationer mm hänvisas till någon av enheterna under Relaterade mottagningar.

Information till patienter

Smittskyddsläkare

021-17 51 21

Smittskyddssjuksköterska

021-17 51 24, 021-17 31 49

Hiv/STI-samordnare

021-17 65 25

Administratör

021- 17 51 20

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Västmanlands sjukhus, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås
Webbplats:
http://www.regionvastmanland.se/vardgivare/
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster:

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.