Enheten för transkulturell psykiatri, Akademiska sjukhuset

Adress: Akademiska sjukhuset, Ingång 10

Enheten för transkulturell psykiatri, ETP-mottagningen är en öppenvårdsmottagning som tar emot flyktingar och invandrare över 18 år. Vi prioriterar nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, invandrare med flyktingtrauma tex krigsupplevelser, etnisk rensning, fängelse- och tortyrupplevelser. I korthet kan ETP erbjuda följande insatser: Utredning och bedömning av patientens psykiatriska och psykologiska besvär samt psykosociala situation, migrations- och integrationsprocess.

Traumafokuserade behandlingar med exponering, mindfulness, drama och narrativ metodik.

Gruppbehandlingar med fokus på trauma och migrationsstress. Psykoedukativa insatser i grupp som en del i invandrarnas introduktionsprogram.

Hälsofrämjande insatser i grupp. Handledning, nätverksarbete och case-managementmetodik i samarbete med bl a FK, AF-Rehab, Uppsala kommun. Konsultationer till vårdgrannar. Medicinering med psykofarmaka vid behov

Målsättningen är att de flesta patienter ska få korttidsinriktade behandlingar

Information till patienter

Remisskrav

Remiss krävs, remissen ställs till Remiss- och bedömningsgruppen, Verksamhetsområde Affektiva sjukdomar, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 10
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.akademiska.se/enhetenfortranskulturellpsykiatri
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:30
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.