Fertilitetsmottagningen, Västmanlands sjukhus Västerås

Adress: Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås

För utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet gäller i Västmanlands läns landsting följande regler:

– Behandling erbjuds till olikkönade par, samkönade kvinnliga par samt ensamstående kvinnor

– Kvinna som ska bära graviditet får inte ha fyllt 40 år vid något behandlingstillfälle

– Partner får inte ha fyllt 56 år vid något behandlingstillfälle.

– Nedre åldersgräns; 25 år. Undantag, bara vid starka medicinska skäl

– För olikkönade par; Minst 1 års försök att uppnå graviditet. Undantag, vid kända el uppenbara orsaker till barnlösheten

– För par krävs minst 1 års sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden. För användning av donerade ägg eller spermier krävs två års sammanboende

– Par får ej ha gemensamt barn, syskonbehandling erbjuds alltså inte

– Gällande ensamståendebehandling får man ej vara gift, registrerad partner eller sambo och behandling erbjuds ej om kvinnan sedan tidigare är registrerad vårdnadshavare av barn

– Ej tidigare genomgången sterilisering av någon part.

– Du /Ni måste vara rökfri/-a

– Viktgräns för kvinna som ska bära graviditet är BMI som inte är högre än 35 och inte är lägre än 18,5

– En behandlingsserie på upp till tre IVF-behandlingar (eller motsvarande) kan erbjudas under förutsättning att det kan anses medicinskt meningsfullt

– Lämplighetsprövning i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer

– Behandling erbjuds inte om det innebär betydande risker för kvinnans hälsa under behandling, graviditet eller förlossning eller fara för det blivande barnets hälsa.

– Behandling erbjuds heller inte om utredningen påvisar annan kontraindikation mot föräldraskap.

Information till patienter

Prata in på telefonsvarare. Tala tydligt. Vi ringer alltid tillbaka samma dag.

All personal har tystnadsplikt.

Doftfritt. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Undvik därför detta när du besöker oss.

Remisskrav

Du behöver ingen remiss för besök hos oss.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Västmanlands Sjukhus Västerås, 721 89 Västerås
Öppettider:
  • Mån-Fre07:00 – 08:00
Tjänster:

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.