Gynekologisk Uroterapimottagning, Södertälje Sjukhus AB

Adress: Rosenborgsgatan 6-10, SÖDERTÄLJE

Uroterapeuten utreder och behandlar patienter som läcker urin eller har svårt att tömma urinblåsan. I Norden har ca 10-15% i alla åldrar problem med urinblåsans funktion. Det finns många olika orsaker till detta. Till uroterapeuten kommer också män med erektionsproblem för instruktion i självinjektion.
 
I uroterapeutens arbete ingår att skapa förståelse för sammanhanget mellan orsak och symtom t ex att intag av vätska eler frukt under kvällen ofta leder till ökat tömningsbehov nattetid.
 
Uroterapi är främst en beteendeterapeutisk behandling och innebär att patienten ändrar sina vanor och/eller genomför träningsprogram. Uroterapi innebär kartläggning av problemet, rådgivning och behandling samt uppföljning av insatta åtgärder.
 
Mål för terapin
kontinensnormaliserad eller förbättrad blås- och tarmtömningindividuellt anpassade hjälpmedelökad livskvalitetUroterapeuten utreder med hjälp av bl a frågeformulär, urinmätningslistor och i vissa fall med urodynamisk

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Rosenborgsgatan 6-10, SÖDERTÄLJE
Län, kommun:
Stockholms län, Södertälje
Postadress:
Södertälje Sjukhus AB, 152 86 SÖDERTÄLJE
Webbplats:
http://www.sodertaljesjukhus.se
Öppettider:
  • Mån-Ons08:30 – 09:00
  • Tor09:15 – 09:45
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form