Habiliteringscentrum Jönköping unga och vuxna

Adress: Länssjukhuset Ryhov, Sjukhusgatan, Jönköping, hus M4.

Målgrupper som omfattas av habiliteringsinsatser

För att erbjudas habiliteringinsatser på specialistnivå är grunden att man har så omfattande problematik att man i ett långsiktigt perspektiv kan förväntas ha nytta av insatser från ett tvärprofessionellt habiliteringsteam.

Insatser från habiliteringscentrum ges vid:

– Intellektuell funktionsnedsättning.

– Varaktig motorisk funktionsnedsättning som är medfödd eller under uppväxtåren förvärvad såsom t.ex. cerebral pares, ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi.

– Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

– Förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning motsvarande intellektuell funktionsnedsättning.

– Betydande synnedsättning, blindhet eller dövblindhet.

– Hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, ljudkänslighet eller tinnitus samt andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar.

Till barn- och ungdomshabiliteringen kommer du vanligen genom remiss från barnklink, BVC, barnmottagning, skolhälsovård, barnpsykiatrisk mottagning eller liknande.

Till vuxenhabiliteringen kommer du oftast genom överlämning från barn- och ungdomshabiliteringen, genom remiss från vårdcentral, vuxenpsykiatrisk mottagning eller liknande. Om du tillhör målgruppen för vuxenhabiliteringen, kan du också söka via egenremiss, se Information till patient.

Information till patienter

Du kan själv ansöka om att få stödinsatser från vuxenhabiliteringen. Beskriv dina behov i vår e-tjänst, i brev eller på telefon. Om du inte varit patient här tidigare, ska du skicka oss intyg eller utredning som styrker din diagnos.

Habiliteringscentrum har knappval och här ser du vad du kan välja

Tryck först 2 för vuxenhabiliteringen

Sedan kommer du att få välja vilken sorts hjälp du önskar

Tryck 1 för att av- och omboka din tid

Tryck 2 för att förnya recept

Tryck 3 om du önskar komma i kontakt med någon på vuxenhabiliteringen

Om du har svårt att använda knappval kan du vänta kvar så kommer en person på Kontaktcenter svara. Kontaktcenter är sjukvårdens gemensamma svarsställe och de kan hjälpa dig vidare.

Remisskrav

Ja

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Länssjukhuset Ryhov, Sjukhusgatan, Jönköping, hus M4.
Län, kommun:
Jönköpings län, Jönköping
Postadress:
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 12:00
  • Mån-Fre13:00 – 16:00

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form