Intensivvårdsavdelning 26 IVA, Trollhättan

Adress: Lärketorpsvägen 20, 461 73, Trollhättan, Målpunkt C, plan 2 entréplan

Intensivvården i NU-sjukvården är sedan september 2010 samlad på NÄL.

Under vintern och våren 2010 pågick bygget av Intensivvårdens nya lokaler på NÄL och den 6 september öppnades vår nya moderna IVA. Samtidigt stängdes de gamla avdelningarna i Uddevalla och på NÄL.

Stor hänsyn har tagits till vårdhygieniska aspekter och en situation som hela tiden förvärras med utveckling av antibiotikaresistenta bakterier i allmänhet och multiresistent tuberkulos i synnerhet. Den samtida flytten av Infektion till NÄL i kombination med ökat behov av isoleringsmöjligheter i framtiden, har gjort att vi planerat för flera isoleringsplatser varav 2 isoleringsrum med ventilerad sluss för att kunna vårda patienter med luftburen smitta och infektionskänsliga patienter med nedsatt immunförsvar. Flexibla lösningar med öppningsbara väggar innebär att avdelningen kan avdelas på ett sådant sätt att dess övriga verksamhet inte påverkas vid behov av isolering.

Totalt kommer det finnas 14 platser varav 8 är bemannade dygnet runt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Lärketorpsvägen 20, 461 73, Trollhättan, Målpunkt C, plan 2 entréplan
Län, kommun:
Västra Götalands län, Trollhättan
Postadress:
IVA, NÄL, Lärketorpsvägen 20, 461 85, Trollhättan
Webbplats:
http://www.nusjukvarden.se/avdelningar-och-mottagningar/avdelning-26-intensivvard-iva/
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form