Intensivvårdsavdelning Hudiksvall

Adress: Kungsgatan 33, 824 43 Hudiksvall

Till intensivvårdsavdelningen (IVA) kommer patienter som behöver övervakning och behandling dygnet runt i samband med svåra sjukdomstillstånd. Patienterna kommer från akutmottagningen, vårdavdelningar eller centraloperation.

Det finns inga fasta besökstider, men du kan få vänta vid morgonskötsel, ronder och vid undersökningar. Kom gärna överens med personalen när det är lämpligt att komma på besök. Då utrymmet runt patienten är begränsat är det bra om det max är två personer som besöker patienten samtidigt. Det är bra om det är en i familjen som är kontaktperson.

Om du känner dig tveksam till besök på grund av egen sjukdom kan du rådfråga ansvarig sjuksköterska. Det finns ett övernattningsrum i anslutning till avdelningen som du som närstående kan låna. Vid behov kan prioritering av rummet bli nödvändig.

Att besöka en intensivvårdsavdelning kan upplevas obehagligt och skrämmande. Miljön innehåller många tekniska apparater och patienten kan vara uppkopplade med sladdar. Inför första besöket får du information av personalen om miljön där din närstående vårdas.

Du som anhörig ska känna dig delaktig och väl informerad under vårdtiden. Vården ska därför ske i dialog med dig som närstående. Tveka inte att fråga om du behöver mer information eller om du vill berätta något som du tror att vi behöver veta. Vid akuta situationer är målet att kunna erbjuda läkarsamtal dygnet runt. När din närståendes tillstånd har stabiliserats tas läkarsamtalen dagtid.

För att orka vara ett stöd till någon som är svårt sjuk måste du ta hand om dig själv. Det är viktigt att äta och vila för att orka vara ett stöd. Det finns en kurator som kan hjälpa dig om du har behov av samtal eller om du har praktiska problem med exempelvis intyg, ekonomi och hur räkningar betalas när någon är sjuk. Det finns även tillgång till sjukhuspräst.

Information till patienter

På IVA arbetar intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, narkosläkare och fysioterapeut. För att ge bästa möjliga vård till patienten arbetar vi i team.

En del patienter som vårdas på IVA kan få en fotodagbok där vårdförloppet dokumenteras i bild och text av personal och anhöriga. Anhöriga och/eller patienten tillfrågas alltid innan en dagbok påbörjas. Fotodagboken är ett hjälpmedel för att förstå tiden på IVA.

Information till besökare

Besöksregler

Undvik parfym med hänsyn till allergiker. Mobiltelefon är inte tillåten på salarna.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Kungsgatan 33, 824 43 Hudiksvall
Län, kommun:
Gävleborgs län, Hudiksvall
Postadress:
Hudiksvalls sjukhus, Intensivvårdsavdelning, Kungsgatan 33 -737-, 824 81 Hudiksvall
Öppettider:
  • Mån-SönDygnet runt
Tjänster:

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form