LARO-mottagning Sundsvall

Adress: Lasarettsvägen 21

LARO mottagningen är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning och är en del av länsverksamhet Psykiatri. Du som missbrukar opioider och bedöms ha ett opioidberoende sedan minst ett år tillbaka, har fyllt 20 år och är mantalsskriven i Västernorrlands län, kan via egen vårdbegäran eller remiss från annan vårdgivare söka om bedömning om LARO, Läkemedels Assisterad Rehabilitering vid Opioidberoende.Under bedömningsfasen genomgår du utredning där vi bland annat försöker skapa en helhetssyn över ditt missbruk och din totala livssituation. I samband med detta kan vi behöva kontakta andra aktörer så som till exempel socialtjänst.

Om förutsättningar för LARO bedöms finnas, upprättas en vårdplan i samråd med dig och i vissa fall även med vårdgrannar och socialtjänst. Hos oss arbetar specialistläkare, psykiatrisjuksköterskor, kuratorer och behandlingsassistenter.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 20 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Lasarettsvägen 21
Län, kommun:
Västernorrlands län, Sundsvall
Postadress:
LARO-mottagningen, Sundsvalls sjukhus, 851 86 Sundsvall
Öppettider:
  • Mån-Fre08:15 – 11:45 Läkem. dist
  • Mån-Fre08:15 – 17:00 Samtalbehandling
  • Lör-Sön08:15 – 12:00 Läkem. dist

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form